Taşra Çıkmak Nedir?

Taşra çıkmak”, lügatte “dışarı çıkmak” demektir. Terim olarak ise, Enderun-ı Hümayun mensuplarının bir vazife ile saraydan “çerağ” edilmeleri, çıkarılmaları manasına gelir. Osmanlı devrinde, İstanbul dışındaki şehir, kasaba ve köylere taşra denildiği için oralardan gelmiş olanlara, “taşralı” da denilirdi. Aynı şekilde, saraya ve hanedana mensup olmayanlara ve halk tabakalarına; İstanbullu olsun, taşralı olsun, sarayda “taşralı” denilirdi. İstanbul’dan memleketin diğer beldelerine gidenler için “Taşraya Gitti” tabiri de kullanılırdı.

Kaynak: YediKıta

Translate »