Regaib Kandilinin Önemi ve Yapılacak İbadetler

REGAİB KANDİLİ

Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu geceye regaib denilmesinin sebebi Melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Bu gece Hz.Amine’nin alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz S.A.V. ‘me hamile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gece gafil olmayınız çünkü bu geceye melekler Regaib ismini vermiştir. Bu geceye melekler Regaib ismini vermişlerdir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, Kabe-i Muazzmanın etrafında toplanır.

Cenab-ı Hak hallerinde muttali olur ve Ey Meleklerim Dilediğinizi benden isteyiniz. Buyurur. Ondalarda Ey Rabbimiz Recep ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz. Allahü Teala Bağışladım buyururur.

Bu gecenin feyz ve bereketinden istifade etmek için uyanık olmamız, Geceyi ibadetle ihya etmeliyiz.

Yapılacak İbadetler

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. İki rek’atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha’dan sonra her rek’atte 3 İnnâ enzelnâhü… ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiyye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiyye şudur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Secdede 70 defa: “Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur. Secdeden kalkıp bir defa:

“Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem. İnneke ente’l-e’azzü’l-ekrem.” okunur. Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:

“Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Hazret-i Allâh’a şu şekilde ilticâ etmelidir: “Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şa’bâne ve belliğnâ Ramazân.”

Regâib Gecesi’nin gündüzünde, yani Cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rek’atte bir selâm verilerek 4 rek’at teşekkür namazı kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 7 Âyetü’l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur.

Namazdan sonra 25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîmi’l-kebîri’l-müteâl”, 25 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” diyerek istiğfâr ve sonra da duâ edilir.

Kaynak: (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

2018 Kandil ve Mübarek Geceler

5 .Recep 1439 Regaib Kandili 22/23 Mart 2018 Per/Cum
27. Recep 1439 Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cum/Ct
15. Şaban 1439 Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pt/Sal
27. Ramazan 1439 Kadir Gecesi 10/11 Haziran 2018 Paz/Pt
12. Rebîulevvel 1440 Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pt/Sal

Translate »