Kadim Şehir İSFEHAN Nerededir?

İsfahan, kadim bir şehirdir. Bugün İran’ın en büyük şehirlerinden biri olan İsfahan, tarih boyunca önemli bir konumda olmuştur.Eski Farsçada “Sipâhân” olarak kullanılan İsfahan’ın kelime anlamı “atlı askerler” demektir. Şehrin bu şekilde zikredilmesine sebep, Sâsâni ordusunun bu şehrin önündeki geniş düzlüklerde toplanmasıdır. İsfahan, Zayenderud Nehri’nin kıyısında olduğu için bolluk ve bereketin timsali olmuştur. İbn-i Battûta, seyahatnamesinde İsfahan meyvelerinden, hususiyle de kayısıdan, üzümden ve kırmızı kavununun (karpuz) lezzetinden dem vurmaktadır. İsfahan, Hz. Osman (r.a.) devrinde, Hicrî 23 yılında sulh ile İslâm’la müşerref olmuştur. Sulhu sağlayan ve şehri teslim alan kişi Abdullah bin Büdeyl (r.a.)’dır. İsfahan asıl terakkiyi Selçuklular devrinde görmüştür. Zira Sultan Melikşah, İsfahan’ı Selçuklu’nun başkenti ilân etmiş ve bu güzel şehre büyük ihtimam göstermiştir. Sultan Melikşah da veziri Nizamülmülk de İsfahan’a medreseler ve külliyeler yaptırarak şehri abâd etmişlerdir. Bugün her ikisinin de kabirleri İsfahan’dadır.

İsfahan, İslâm mimarîsinin en güzel numunelerini barındıran, müstesna bir şehirdir.

Kaynak: YediKıta Dergisi

 

Translate »