Leon GAUTIER İtiraf

Leon GAUTIER (1832-1897) İlk haçlı ordusunun Kudüste işledikleri cinayetleri düşündükçe midem bulanıyor ve kalbim isyan ediyor.Bizim fransızların antakya surları dibinde Hıristiyan olmayanların başlarını korkunç gülleler haline getirdiklerini düşünmeye tahammül edemiyorum. Hıristiyanların mağlup arapları vaftiz edilmek, yahut başları kesilmek gibi korkunç bir tercih karşısında bıraktıklarını eski…

30 Yıl Geçti?

  Yapımına 1985’te başlanan İstanbulun ikinci büyük köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün açılmasının üzerinden 30 sene geçti. (3 Temmuz 1988)  

933 Sene Geçti

Diriliş Ertuğrul’da Bahsedilen Ertuğrul Bey’in Babası Süleyman Şah’ın Antakya Kalesini fethetmesinin üzerinden 933 sene geçti.(12 Ocak 1085)

44 yıl Geçti

Birinci barış harekatından sonra Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların devam etmesi üzerine “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla ikinci Kıbrıs Barış Harekatının başlamasının ardından 44 sene geçti. (13 Ağustos 1974 )

Çimenlik Tepesi Çanakkale

Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı diğer bir kale çimenlik kalesidir.Kal’a-i Sultaniyye diyede isimlendirilen kale, karşısında bulunan kilitbahir kalesi ile boğazı hakimiyet altında tutmasından dolayı büyük bir stratejik öneme sahiptir.kalenin burçları 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından tamir ettirilmiştir.Kale osmanlı dönemi askeri mimarisinin en başta…

Çanakkale Kilitbahir Kalesi

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Kilitbahir Kalesi, 1461 – 1462 yıllarında Fatih Sultan Mehmed tarafından Çanakkale Boğazının en dar yerine (1250 mt.) inşa edilmiştir. Tam Karşısında bulunan çimenlik kalesi ile boğazı koruyan kilitbahir kalesi, Çanakkale muharebelerinde önemli vazife görmüştür. 18 mart 1915 günü…

Bir Şehit Sultan Abdülaziz Han

Otuz ikinci Osmanlı padişahı, doksan altıncı İslam halifesi olan Sultan Abdülaziz Han, 7 Şubat 1830 doğdu. Küçük yaşından itibaren Arapça ve Farsçayı, dini ve fenni ilimleri öğrendi. Ata binmeyi, Güreş tutmayı Çirit atmayı ve zamanın bütün silahlarını en iyi şekilde kullanmayı öğrendi.Dünya siyaseti ile yakından…

İkinci Abdülhamid Han Hakkındaki 7 İtiraf

  1 . Otto Von Bismark  Zamanın Alman Başbakanı Bismark; “Sultan Abdülhamid, Avrupa’da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı âdilâne hüküm verilmediği kanaatindeyim” demiştir. 2. Enver Paşa  İttihat ve Terakki’nin lideri Enver…