Bir Şehit Sultan Abdülaziz Han

Otuz ikinci Osmanlı padişahı, doksan altıncı İslam halifesi olan Sultan Abdülaziz Han, 7 Şubat 1830 doğdu.

Küçük yaşından itibaren Arapça ve Farsçayı, dini ve fenni ilimleri öğrendi. Ata binmeyi, Güreş tutmayı Çirit atmayı ve zamanın bütün silahlarını en iyi şekilde kullanmayı öğrendi.Dünya siyaseti ile yakından alakadar oldu.

Osmanlı donanmasını dünyanın sayılı donanmalarından biri haline getirdi.Tersanelerde zırhlılar imal ettirdi, tophaneler ve silah imalathaneleri kurdurdu, birçok sahada yenilikler ve gelişmelere imza attı.

Sultan Abdülaziz Han tahta geçtiğinde Osmanlı eski heybet ve haşmetini hayli kaybetmiş, Tanzimat ile gelen Batılılaşma havası taklitçilikten öteye gidememiş, çok yönlü bir revizyona girişilmişti.

Ancak devlet ve millet uğruna büyük hizmetlerde bulunmuş Sultan Abdülaziz Han Osmanlı’nın eski gücüne kavuşmasına mani olmak isteyen yabancı devletlerinde desteğiyle birkaç gafil devlet adamının tertibiyle tahttan indirildi ve ardından yine aynı tertiple 4 haziran 1876’da Şehit edildi.

 

Translate »